قندهار : آخرین مرکز دشمن در بولدک نیز به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح تعمیرولسوالی بولدک، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات آن به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد و نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات به یک کندک در مربوطات ولسوالی پناه بردند. خبرمی افزاید که کندک دشمن در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار گرفت که بالآخره اجیران از […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح تعمیرولسوالی بولدک، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات آن به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد و نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات به یک کندک در مربوطات ولسوالی پناه بردند.

خبرمی افزاید که کندک دشمن در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار گرفت که بالآخره اجیران از کندک نیز مجبور به فرار شدند.

با فرار دشمن از کندک مذکور، مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

قابل ذکرست که بازار و بندرتجاری سرحدی ویش در این ولسوالی دیشب به کنترل مجاهدین در آمده بود و ۷۳ تن از نیروهای دشمن در آن به مجاهدین تسلیم شده بودند.

۲۰۲۱/۷/۱۴