قندز:۳ تانگ در چاردره نابود وبشمول ۴ تن امریکایی، ۲۴ عسکر واربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، نبردیکه حوالی دیشب با عساکر مشترک امریکایی ومزدوران داخلی شان در ولسوالی چهاردره ولایت قندز آغاز گردیده بود، امروز  کاملا ادامه داشت. نبرد درمنطقه (سرک بالا، عیسی خیل، جدران وامان الله) هنگامی رخ داد که عساکر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان غرض چاپه شب هنگام وارد  آن مناطق شدند. خبرمیگوید که […]

به اساس خبر، نبردیکه حوالی دیشب با عساکر مشترک امریکایی ومزدوران داخلی شان در ولسوالی چهاردره ولایت قندز آغاز گردیده بود، امروز  کاملا ادامه داشت.

نبرد درمنطقه (سرک بالا، عیسی خیل، جدران وامان الله) هنگامی رخ داد که عساکر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان غرض چاپه شب هنگام وارد  آن مناطق شدند.

خبرمیگوید که عساکر دشمن با واکنش سریع مجاهدین مواجه شدند وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

به اساس معلومات واصله، درجریان نبرد، ۲ عراده تانگ دشمن بوسیله ماین نابود گردید ویک تانگ دیگر دشمن مورد اصابت مرمی هشتاد دو قرارگرفت وکاملا از بین رفت وهمچنان بشمول ۳ عسکر کماندوی امریکایی، ۵ عسکر مزدور داخلی و۴ تن اربکی شریر کشته ویک تن امریکایی، ۶ عسکر کماندوی داخلی و۵ تن اربکی نیز شدیدا زخمی شدند.

خبرمیگوید که عساکر وحشی انتقام شان را از مردم بی دفاع ملکی أخذ کردند ومنازل مسکونی را تحت بمباران شدید قرار دادند که دراثران، شمارزیاد منازل مردم منهدم گردید وبشمول زنان واطفال شمار زیاد مردم بی دفاع ملکی نیز شهید وزخمی شدند.

همچنان درجریان این همه نبرد ها، ۳ تن ازمجاهدین شهید و۷ تن دیگر زخمی شدند.

مجاهدین مسوول درمنطقه میگویند که اکنون عساکردشمن درمنطقه محاصره میباشند وسراسیمه در جستجوی راه فرار هستند.