قندز: ۸ عسکر کماندوی دشمن در خان آباد کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با عساکرمزدور درسرک عمومی قندز ـ تخار واقع منطقه دوکان آدم خان وخواجه پیسته در مربوطات ولسوالی خان آباد ولایت قندز وارد نبرد شدیدی شدند. نبرد ساعت ۱۰ چاشت امروز هنگامی صورت گرفت که غرض ایجاد پوسته های جدید به آن منطقه آمدند. که […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با عساکرمزدور درسرک عمومی قندز ـ تخار واقع منطقه دوکان آدم خان وخواجه پیسته در مربوطات ولسوالی خان آباد ولایت قندز وارد نبرد شدیدی شدند.

نبرد ساعت ۱۰ چاشت امروز هنگامی صورت گرفت که غرض ایجاد پوسته های جدید به آن منطقه آمدند.

که در نتیجه آن ۳ عسکر کماندوی دشمن کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند .

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.

خبرمیگوید که عساکردشمن شرمنده از مناطق یاد شده به فرار موفق شدند ونبرد پایان یافت.