قندز: ۷ عسکر اجیر در قلعه زال کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دفاعی ولسوالی قلعه ولایت قندز با سلاح دروبین دار حمله کردند ویک عسکرمزدور درمنطقه اختیپه جابجا کشته شدند. همچنان میدان هوایی دشمن  درمرکز هاوان کاری گردید و۵ عسکر قطعه خاص دشمن کشته وزخمی شدند. از سوی دیگر درمنطقه دشت ارچی درنزدیک پمپ غلام یک عسکر بوسیله […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دفاعی ولسوالی قلعه ولایت قندز با سلاح دروبین دار حمله کردند ویک عسکرمزدور درمنطقه اختیپه جابجا کشته شدند.

همچنان میدان هوایی دشمن  درمرکز هاوان کاری گردید و۵ عسکر قطعه خاص دشمن کشته وزخمی شدند.

از سوی دیگر درمنطقه دشت ارچی درنزدیک پمپ غلام یک عسکر بوسیله سلاح دوربین دار کشته شد.