قندز: ۷ تن اربکی در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته اربکی صمد اربکی  درمربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند. که دراثران ۵ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان درنزدیک کندک عنایت طی یک حمله مسلحانه یک عسکردیگر دشمن کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته اربکی صمد اربکی  درمربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند.

که دراثران ۵ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

همچنان درنزدیک کندک عنایت طی یک حمله مسلحانه یک عسکردیگر دشمن کشته شد.