قندز: ۶ تن اربکی در قلعه ذال کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک مجاهد نفوذی امارت اسلامی  بر ملیشه های اربکی  در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز بالای اربکی های وحشی حمله نمود که دراثران ۲ تن اربکی کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند. خبرمیگوید که مجاهد نفوذی سالم به برادران مجاهد اش باز گشته است.

بر اساس خبر، یک مجاهد نفوذی امارت اسلامی  بر ملیشه های اربکی  در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز بالای اربکی های وحشی حمله نمود که دراثران ۲ تن اربکی کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

خبرمیگوید که مجاهد نفوذی سالم به برادران مجاهد اش باز گشته است.