قندز: ۵ عسکر دشمن در گل تیپه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درنزدیک بیس ترانس  واقع منطقه تیلاوکی مربوطات ولسوالی گل تیپه ولایت قندز حمله کردند. که دراثران ۲ عسکرمزدور کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند ولله الحمد به مجاهدین کدام آسیبی نرسیده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درنزدیک بیس ترانس  واقع منطقه تیلاوکی مربوطات ولسوالی گل تیپه ولایت قندز حمله کردند.

که دراثران ۲ عسکرمزدور کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند ولله الحمد به مجاهدین کدام آسیبی نرسیده است.