قندز: ۵ تن اجیر داخلی در چهار دره کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته آسیاب  در  مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندز حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران بشمول نجیب قومندان پوسته واسد معاون آن، ۳ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند. همچنان در پوسته ۲ میل پیکا، یک میل کلاشینکوف ویک میل راکت نیزبدست مجاهدین افتیده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته آسیاب  در  مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندز حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران بشمول نجیب قومندان پوسته واسد معاون آن، ۳ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

همچنان در پوسته ۲ میل پیکا، یک میل کلاشینکوف ویک میل راکت نیزبدست مجاهدین افتیده است.