قندز: ۴ پوسته دشمن در امام صاحب تسخیرگردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی طی یک عملیات در منطقه جوی بیگم ولسوالی امام صاحب ولایت قندز ۴ پوسته دشمن را تسخیر نمودند. ودراین عملیات به دشمن نیز تلفات وارد گردید اما رقم آن دقیقا بدست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی طی یک عملیات در منطقه جوی بیگم ولسوالی امام صاحب ولایت قندز ۴ پوسته دشمن را تسخیر نمودند.

ودراین عملیات به دشمن نیز تلفات وارد گردید اما رقم آن دقیقا بدست نه امده است.