قندز: ۴ تانگ دشمن در امام صاحب تخریب و۲۷ تن اجیر داخلی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پایگاه تولی ثقیله دشمن در بالاحصار ولسوالی امام صاحب ولایت قندز عملیات کردند. عملیات دیشب بوسیله سلاح لیزری صورت گرفت که درنتیجه آن مرکز متذکره کاملا فتح گردید. خبرمیگوید که در نبرد ۴ تانگ و۲ توپ دیسی ویک عراده موتر انترنیشنل دشمن نابود گردید وبشمول قومندان تولی،۱۷ عسکر […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پایگاه تولی ثقیله دشمن در بالاحصار ولسوالی امام صاحب ولایت قندز عملیات کردند.

عملیات دیشب بوسیله سلاح لیزری صورت گرفت که درنتیجه آن مرکز متذکره کاملا فتح گردید.

خبرمیگوید که در نبرد ۴ تانگ و۲ توپ دیسی ویک عراده موتر انترنیشنل دشمن نابود گردید وبشمول قومندان تولی،۱۷ عسکر وپولیس کشته و۱۰ تن دیگر مرگبار زخمی شدند و۴ عسکردیگر زنده دستگیر گرده است.

همچنان در جریان نبرد ۲ میل ماشیندار ثقیله و۷ میل تفنگ ایم ۱۶ دشمن نیزبدست آمده است.