قندز: ۳۱ عسکر،پولیس واربکی در قلعه زال وچاردره به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۲۰ عسکر،پولیس واربکی در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز ازصفوف اداره مزدور دست کشیدند وبه مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. همچنان ۱۱ تن دیگر در ولسوالی چار دره آن ولایت  نیز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوستند. خبرمیگوید که افراد یاد شده طی چند هفته گذشته در ولسوالی های مختلف […]

به اساس خبر، ۲۰ عسکر،پولیس واربکی در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز ازصفوف اداره مزدور دست کشیدند وبه مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

همچنان ۱۱ تن دیگر در ولسوالی چار دره آن ولایت  نیز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوستند.

خبرمیگوید که افراد یاد شده طی چند هفته گذشته در ولسوالی های مختلف ودراثر تلاش های کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی ومجاهدین منطقه به مجاهدین تسلیم شدند.

که درجمع عساکر که در قلعه زال تسلیم شدند هریک محمد ابراهیم فرنزد خدای بیردی، عبدالاحد فرزند حاجی نورمحمد، سلیم فرزند محمد صادق، نورالله فرزند عبدالستار، حفیظ الله فرزند تابلی، الله مراد فرزند براس، محمد الله فرزند عوض، مولی گل فرزند شیرجان، نورالله فرزند اته مراد، عبدالحق فرزند مرت، عبدالقهار فرزند صوفی ، تاج محمد فرزند جاجی جوره، حمیدالله فرزند گلدین، نوروز فرزند امیر حمزه،عبدالمجید فرزند رحمت الله ، گلبدین فرزند مرغی، گلبدین فرزند حاجی صحبت، غلام محمد فرزند عبدالمجید، وزیرگل فرزند ببرک، آغانور فرزند صوفی بای وعبدالخلیل فرزند عبدالستار شامل میباشند.

همچنان پولیس ،عسکر واربکی های که در ولسوالی چاردره به مجاهدین تسلیم شدند قرار ذیل میباشند.

آغاگل، فرزند لالاگل، مولی گل فرزند لالا گل، عبدالسلام فرزند نازکمیر، عبدالعلی فرزند عبدالباقی، حافظ الله فرزند عبدالله، تاج الدین فرزند عبدالستار، عبدالودود فرزند عبدالمحمد، عوض فرزند محمد، فضل الهادی فرزند درانی وعبدالنعیم فرزند الماس وغلام دستگیر فرزند آدم خان اند.

خبرمیگوید که این همه افراد یاد شده متعهد شدند که ازین ببعد با اداره مزدور کار نخواند کرد وتا آخیرین رمق حیات شان با مجاهدین امارت اسلامی همکاری مینمایند.

ازسوی مجاهدین امارت اسلامی نیز به گرمی استقبال شدند واز این اقدام نیک آنان قدر دانی بعمل اورده شد.