قندز: ۳ پوسته مهم در امام صاحب فتح گردید ونبرد ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد امروز بالای مراکز دشمن درولسوالی امام صاحب ولایت قندز حملات گستردۀ را براه انداختند. حملات از ۴ استقامت( نوآباد، قشلاق دهقان، ناصر، قطربلاق) آغاز وبه شدت ادامه دارد. که به اساس معلومات، تاکنون ۳ پوسته مهم دشمن( تیپه قرغان، عبدالله دهقان، نوآباد) کاملا […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد امروز بالای مراکز دشمن درولسوالی امام صاحب ولایت قندز حملات گستردۀ را براه انداختند.

حملات از ۴ استقامت( نوآباد، قشلاق دهقان، ناصر، قطربلاق) آغاز وبه شدت ادامه دارد.

که به اساس معلومات، تاکنون ۳ پوسته مهم دشمن( تیپه قرغان، عبدالله دهقان، نوآباد) کاملا فتح گردید وشمار زیاد پولیس واربکی دران کشته وزخمی شدند.

همچنان مقادیر زیاد سلاح ومهمات نیز دران غنیمت گرفته شده است.

خبرمیگوید که مجاهدین درحال پیشروی هستند وعساکردشمن مورال باخته مراکز شان را یکی پی دیگر رها کرده فرار مینمایند.