قندز: ۳ عسکر مزدور در مرکز کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور  درمنطقه زاخیل  مربوطات مرکزولایت قندز حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد. همچنان بر پوسته دشمن در چهاردره حمله صورت گرفت و۲ تن اربکی کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور  درمنطقه زاخیل  مربوطات مرکزولایت قندز حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد.

همچنان بر پوسته دشمن در چهاردره حمله صورت گرفت و۲ تن اربکی کشته شدند.