قندز: 3 عراده رینجر دشمن تخریب و6 عسکرمزدور کشته شدند

بر اساس خب ر, مجاهدین امارت اسلامی یک قرارگاه بزرگ دشمن را درمنطقه باغ شرک ولسوالی گل تیپه ولایت قندز هاوان کاری کردند. این رویداد دیشب انجام یافت که دراثران 2 عراده رینجر درآن قرارگاه مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید و6 عسکرمزدور کشته شدند. همچنان موتر لنگ اقا یک قومندان مزدور در مربوطات شهر […]

بر اساس خب ر, مجاهدین امارت اسلامی یک قرارگاه بزرگ دشمن را درمنطقه باغ شرک ولسوالی گل تیپه ولایت قندز هاوان کاری کردند.
این رویداد دیشب انجام یافت که دراثران 2 عراده رینجر درآن قرارگاه مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید و6 عسکرمزدور کشته شدند.
همچنان موتر لنگ اقا یک قومندان مزدور در مربوطات شهر قندز هدف ماین قرارگرفت که دراثران موترتخریب گردید اما در مورد تلفات جانی آن, دقیقا معلومات بدست نه امده است.
‏2021‏/5‏/7