قندز: ۳ جنگجوی دشمن در مرکز کشته ومنطقه تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درنزیک تپه مرچ مربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند. حمله ظهر دیروز بوسیله سلاح های دوبیندار انجام یافت که دراثران ۳ عسکر قطعه خاص دشمن کشته شدند. خبرمیگوید که عساکر اداره مزدور بعد از تحمل تلفات, به سوی شهر فرار کردند ومنزل قدوس چپه با مناطق دیگر بدست مجاهدین […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درنزیک تپه مرچ مربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند.
حمله ظهر دیروز بوسیله سلاح های دوبیندار انجام یافت که دراثران ۳ عسکر قطعه خاص دشمن کشته شدند.
خبرمیگوید که عساکر اداره مزدور بعد از تحمل تلفات, به سوی شهر فرار کردند ومنزل قدوس چپه با مناطق دیگر بدست مجاهدین افتاده است.
‏۰۲‏/۰۸‏/۲۰۲۱