قندز: ۲۶ کارمند اداره مزدور درامام صاحب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۶ تن از افراد امنیتی اداره مزدور در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. این افراد شامل هریک عین الله، عتیق الله، […]

بر اساس خبر, ۲۶ تن از افراد امنیتی اداره مزدور در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.
این افراد شامل هریک عین الله، عتیق الله، سبحان الله، نورمحمد، نقیب الله، محمدظاهر، عبدالحنان، محمدالله، نعمت الله، دین محمد، شیرمحمد، کمال الدین، ضیاوالحق، سیدولی، عبدالحمید، ضیاوالدین، وحیدالله، شیرمحمد، افغان بای، مولاگل، نورمحمد، عبیداالله، عبدالخلیل، سیف الرحمن، خال محمد و توره خان بودند.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.