قندز: ۲ پوسته دشمن درمرکز تخلیه, یک تانگ تخریب و۴ عسکر کشته شدند

بر اساس خبر, ۲ پوسته دشمن در منطقه سرک نو مربوطات مرکز ولایت قندز تخلیه گردید. این پوسته ها دیشب بعد از محاصره طولانی وبیم از حملات تازه مجاهدین, فرار کردند وپوسته کاملا بدست مجاهدین افتاد. هچنان بامداد دیروز یک تانگ دشمن درمربوطات مرکز مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید وبشمول قومندان ضیاء ۴ عسکرمزدور […]

بر اساس خبر, ۲ پوسته دشمن در منطقه سرک نو مربوطات مرکز ولایت قندز تخلیه گردید.
این پوسته ها دیشب بعد از محاصره طولانی وبیم از حملات تازه مجاهدین, فرار کردند وپوسته کاملا بدست مجاهدین افتاد.
هچنان بامداد دیروز یک تانگ دشمن درمربوطات مرکز مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید وبشمول قومندان ضیاء ۴ عسکرمزدور دران کشته شدند.