قندز: ۲ پوسته دشمن درامام صاحب فتح و۳۵ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در ولسوالی های امام صاحب وعلی اباد ولایت قندز ۳۵ عسکر مزدور را کشته وزخمی شدند. این عساکردشمن طی یک عملیات از استقامت های جداگانه دیشب براه انداخته شد. که دراثران یک تانگ و۲ پوسته از بین برده شد و۲۱ عسکر دشمن کشته و۱۴ تن دیگر زخمی ولله الحمد […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در ولسوالی های امام صاحب وعلی اباد ولایت قندز ۳۵ عسکر مزدور را کشته وزخمی شدند.

این عساکردشمن طی یک عملیات از استقامت های جداگانه دیشب براه انداخته شد. که دراثران یک تانگ و۲ پوسته از بین برده شد و۲۱ عسکر دشمن کشته و۱۴ تن دیگر زخمی ولله الحمد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.

ویک میل کلاشینکوف، یک میل تفنگ ایم شانزده ویک میل کلاشینکوف بدس مجاهدین آمده است.