قندز: 2 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درمنطقه قلعه کهنه ولسوالی امام صاحب ولایت قندز یک تن پولیس مزدور را بهلاکت رساندند. پولیس متذکره دیروز بوسیله تفنگ دوربیندار کشته شد. همچنان چاشت امروز در ولسوالی دشت ارچی بر پوسته دشمن حمله راکتی انجام شد ویک عسکرمزدور مرگبار زخمی گردید. ‏2021‏/4‏/27

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درمنطقه قلعه کهنه ولسوالی امام صاحب ولایت قندز یک تن پولیس مزدور را بهلاکت رساندند.
پولیس متذکره دیروز بوسیله تفنگ دوربیندار کشته شد.
همچنان چاشت امروز در ولسوالی دشت ارچی بر پوسته دشمن حمله راکتی انجام شد ویک عسکرمزدور مرگبار زخمی گردید.
‏2021‏/4‏/27