قندز: 2 عسکر مزدور در امام صاحب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن درمربوطات ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله کردند.ت ویک عسکر حمله چاشت دیروز بوسیله تفنگ دروبیندار صورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن درمربوطات ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله کردند.ت ویک عسکر
حمله چاشت دیروز بوسیله تفنگ دروبیندار صورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.