قندز: ۲ عسکرمزدور در مرکز کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکردشمن در نزدیک بالاحصار مربوطات مرکزولایت قندز دوحمله جداگانه انجام دادند که دراثران یک تن پولیس ویک عسکر مزدور کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکردشمن در نزدیک بالاحصار مربوطات مرکزولایت قندز دوحمله جداگانه انجام دادند که دراثران یک تن پولیس ویک عسکر مزدور کشته شدند.