قندز: ۲ عسکرمزدور در امام کشته شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکرمزدور در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز بهلاکت رسیدند. عساکر متذکره عصر دیروز بوسیله تفنگ دوربین دار هدف قرار داده شدند وعصر دیروز جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر، ۲ عسکرمزدور در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز بهلاکت رسیدند.

عساکر متذکره عصر دیروز بوسیله تفنگ دوربین دار هدف قرار داده شدند وعصر دیروز جابجا کشته شدند.