قندز: ۲ عسکردشمن درامام صاحب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درمنطقه نواباد ولسوالی امام صاحب ولایت قندز یک عسکر مزدور را کشته ویک تن دیگر را زخمی نمودند. حمله با سلاح دوربین دار انجام یافت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درمنطقه نواباد ولسوالی امام صاحب ولایت قندز یک عسکر مزدور را کشته ویک تن دیگر را زخمی نمودند.

حمله با سلاح دوربین دار انجام یافت.