قندز: ۲ تانگ دشمن درمرکز نابود وشمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه حق العبور ، قصابان وتیلوکی مربوطات مرکزولایت قندز حمله کردند حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ تانگ دشمن کاملا نابود گردید وبه دشمن نیز تلفات سنگین جانی نیز وارد گریدد اما رقم آ ن به […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه حق العبور ، قصابان وتیلوکی مربوطات مرکزولایت قندز حمله کردند

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ تانگ دشمن کاملا نابود گردید وبه دشمن نیز تلفات سنگین جانی نیز وارد گریدد اما رقم آ ن به دست نه امده است.