قندز: ۱۱ عسکردشمن طی حملات جداگانه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ عسکرمزدور را درمنطقه استامینگ ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با تفنگ دوربیندار زخمی کردند. همچنان درهمین منطقه ۶ عسکرمزدور طی یک کمین کشته ویک تن دیگر زخمی گردید. ازسوی دیگر درقریه ملا غلام ولسوالی خان اباد یک تن اربکی نیز کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ عسکرمزدور را درمنطقه استامینگ ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با تفنگ دوربیندار زخمی کردند.
همچنان درهمین منطقه ۶ عسکرمزدور طی یک کمین کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.
ازسوی دیگر درقریه ملا غلام ولسوالی خان اباد یک تن اربکی نیز کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.