قندز: ۱ بیس با ۵ پوسته دشمن ومنطقه وسیعی در امام صاحب بدست مجاهدین سقوط نمود

بر اساس خبر، بیس ارباب خلیل و۵ پوسته ومنطقه وسیعی در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز بدست مجاهدین سقوط نمود. این مراکز دشمن صبح دیروز  از وجود دشمن تصفیه گردید وعساکردشمن از خوف حملات مجاهدین فرار کردند ومنطقه کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفته است. خبرمیگوید که این مراکز دشمن در حالی سقوط نمود که […]

بر اساس خبر، بیس ارباب خلیل و۵ پوسته ومنطقه وسیعی در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز بدست مجاهدین سقوط نمود.

این مراکز دشمن صبح دیروز  از وجود دشمن تصفیه گردید وعساکردشمن از خوف حملات مجاهدین فرار کردند ومنطقه کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفته است.

خبرمیگوید که این مراکز دشمن در حالی سقوط نمود که پری شب  درمنطقه قرغزو آن ولسوالی ۲ بیس و۷ پوسته دشمن نیز تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.