قندز: یک پوسته دشمن در چهاردره فتح و۱۲ عسکرمزدور کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ۲ پوسته دشمن درنزدیک پل شاه غاسی ولسوالی چهار دره  ولایت قندز عملیات کردند. عملیات دیشب با سلاح های لیزری صورت گرفت که دراثران یک پوسته دشمن فتح گردید و۱۲ عسکردشمن کشته شدند. همچنان در پوسته یک میل تفنگ ایم ۱۶ نیزبدست مجاهدین آمده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ۲ پوسته دشمن درنزدیک پل شاه غاسی ولسوالی چهار دره  ولایت قندز عملیات کردند.

عملیات دیشب با سلاح های لیزری صورت گرفت که دراثران یک پوسته دشمن فتح گردید و۱۲ عسکردشمن کشته شدند.

همچنان در پوسته یک میل تفنگ ایم ۱۶ نیزبدست مجاهدین آمده است.