قندز: یک موتر در چهاردره نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه چهارشهید درنزدیک نوآباد ولسوالی چهاردره ولایت قندز یک موتر اردوی مزدور  را هدف قرار داد. انفجارظهر دیروزصورت گرفت که دراثرآن، موتر نابود گردید اما درمورد رقم تلفات جانی دشمن معلومات به دست نه امده است.

به اساس خبر، ماین درمنطقه چهارشهید درنزدیک نوآباد ولسوالی چهاردره ولایت قندز یک موتر اردوی مزدور  را هدف قرار داد.

انفجارظهر دیروزصورت گرفت که دراثرآن، موتر نابود گردید اما درمورد رقم تلفات جانی دشمن معلومات به دست نه امده است.