قندز: یک موتر در مرکز تخریب و۴ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، موتر معاون امنیت ملی دشمن  در مرکز ولایت قندز هدف ماین قرار گرفت. انفجار براساس یک تاکتیک خاص صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید ومعاون متذکره با ۴ همراه اش زخمی شدند.

بر اساس خبر، موتر معاون امنیت ملی دشمن  در مرکز ولایت قندز هدف ماین قرار گرفت.

انفجار براساس یک تاکتیک خاص صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید ومعاون متذکره با ۴ همراه اش زخمی شدند.