قندز: یک منطقه وسیعی در امام صاحب فتح ونبرد ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد امروز بر مراکز وپوسته های دشمن درمناطق مختلف ولسوالی امام ولایت قندز حملات گستردۀ را براه انداختند. وحملات هنوز به شدت ادامه دارد وتاکنون ۳ پوسته مهم دشمن و۵ قریه بزرگ (ترکمن ها، استامینگ،نوآباد، اورتبور، مومن آباد) که از موقعیت استراتیژیک برخوردار هست، […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد امروز بر مراکز وپوسته های دشمن درمناطق مختلف ولسوالی امام ولایت قندز حملات گستردۀ را براه انداختند.

وحملات هنوز به شدت ادامه دارد وتاکنون ۳ پوسته مهم دشمن و۵ قریه بزرگ (ترکمن ها، استامینگ،نوآباد، اورتبور، مومن آباد) که از موقعیت استراتیژیک برخوردار هست، کاملا فتح گردید.

خبرمیگوید که همین حالا یک بیس بزرگ دشمن درمنطقه قشلاق دهقان وپولیس منطقه کول قیوم خان تحت محاصره شدید مجاهدین قرار گرفتند.

مجاهدین مسوول درمنطقه به همکار الاماره خبرداد که مجاهدین درحال پیشروی هستند وعساکرمورال باخته یکی پی دیگر مراکز شان را رها کرده فرار مینمایند.