قندز: یک مجاهد نفوذی در مرکز, 2 عسکر را کشته وسلاح آنان را باخود آورد

بر اساس خبر, یک مجاهد نفوذی در نزدیک ریاست زراعت شهر قندز 2عسکر پوسته خود را به هلاکت رساند وخود به مجاهدین بازگشت. ویک قبضه راکت, 2 میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین آورد.

بر اساس خبر, یک مجاهد نفوذی در نزدیک ریاست زراعت شهر قندز 2عسکر پوسته خود را به هلاکت رساند وخود به مجاهدین بازگشت. ویک قبضه راکت, 2 میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین آورد.