قندز: یک مجاهد نفوذی در مرکز, ۲ عسکر را کشته وسلاح آنان را باخود آورد

بر اساس خبر, یک مجاهد نفوذی در نزدیک ریاست زراعت شهر قندز ۲عسکر پوسته خود را به هلاکت رساند وخود به مجاهدین بازگشت. ویک قبضه راکت, ۲ میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین آورد.

بر اساس خبر, یک مجاهد نفوذی در نزدیک ریاست زراعت شهر قندز ۲عسکر پوسته خود را به هلاکت رساند وخود به مجاهدین بازگشت. ویک قبضه راکت, ۲ میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین آورد.