قندز: یک قومندان اربکی در خان اباد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک قومندان مشهور اربکی بنام محمد الله درمنطقه چهارتوت ولسوالی خان آباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. قومندان متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند […]

بر اساس خبر, یک قومندان مشهور اربکی بنام محمد الله درمنطقه چهارتوت ولسوالی خان آباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
قومندان متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
و۳ میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین تسلیم داده است.