قندز: یک عسکر مزدور در دشت ارچی کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را درنزدیک پمپ پطرول غلام  در مربوطات مرکزولایت قندز بهلاکت رساندند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را درنزدیک پمپ پطرول غلام  در مربوطات مرکزولایت قندز بهلاکت رساندند.