قندز: یک عسکر در مرکز کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکرمزدور درشاهراه قندزـخان آباد واقع منطقه لودین ها حمله کردند. حمله ساعت ۴ عصر امروز بر عساکر پیاده صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکرمزدور درشاهراه قندزـخان آباد واقع منطقه لودین ها حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر امروز بر عساکر پیاده صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.