قندز: یک عسکر در علی اباد کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در منطقه کوچه مرزوق  ولسوالی علی اباد ولایت قندز حمله کردند که دراثران یک عسکر مزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در منطقه کوچه مرزوق  ولسوالی علی اباد ولایت قندز حمله کردند

که دراثران یک عسکر مزدور کشته شد.