قندز: یک تانگ دشمن در مرکز تخریب و۱۵ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, عساکروحشی ووطن فروش دشمن دیشب بر خانه های مردم عامه در بزقندهاری مربوطات مرکزولایت قندز چاپه زدند خبرمیگوید که مجاهدین فورا خود را به محل رساندند وبالای این وحشی های وطن فروش وجنایت پیشه حمله کردند که درنتیجه آن یک تانگ دشمن کاملا حریق گردید و۱۵ عسکر کماندو کشته وزخمی شدند. خبرمیگوید […]

بر اساس خبر, عساکروحشی ووطن فروش دشمن دیشب بر خانه های مردم عامه در بزقندهاری مربوطات مرکزولایت قندز چاپه زدند
خبرمیگوید که مجاهدین فورا خود را به محل رساندند وبالای این وحشی های وطن فروش وجنایت پیشه حمله کردند که درنتیجه آن یک تانگ دشمن کاملا حریق گردید و۱۵ عسکر کماندو کشته وزخمی شدند.
خبرمیگوید که کماندوی های دشمن درحالی که باشکست مواجه شدند از منطقه پای به فرار نهادند ومردم از شر آنان نجات داده شد.