قندز: یک تانگ دشمن در امام صاحب نابود و۴ عسکرکشته شدند

بر اساس خبر، یک تانگ دشمن درمربوطات ولسوالی امام صاحب ولایت قندز شکار ماین گردید. انفجار دیشب صورت گرفت که دراثران یک تانگ نوه هاموی دشمن نابود و۴ عسکر دران کشته شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ دشمن درمربوطات ولسوالی امام صاحب ولایت قندز شکار ماین گردید.

انفجار دیشب صورت گرفت که دراثران یک تانگ نوه هاموی دشمن نابود و۴ عسکر دران کشته شدند.