قندز: یک تانگ دشمن درمرکز تخریب و۷ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برعساکردشمن  درمنطقه اده تخار مربوطات مرکزولایت قندز حمله کردند. که دراثران تانگ دشمن تخریب گردید و۳ عسکر دران کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برعساکردشمن  درمنطقه اده تخار مربوطات مرکزولایت قندز حمله کردند.

که دراثران تانگ دشمن تخریب گردید و۳ عسکر دران کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.