قندز: یک تانگ در مرکز نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور درمنطقه قصاب ها تیلوکی مربوطات مرکزولایت قندز بر مواضع مجاهدین امارت اسلامی حمله نمودند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز براه انداخته شد که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید ویک تانگ دشمن در جریان حمله بوسیله ماین نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند. همچنان یک عسکر دیگر […]

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور درمنطقه قصاب ها تیلوکی مربوطات مرکزولایت قندز بر مواضع مجاهدین امارت اسلامی حمله نمودند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز براه انداخته شد که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید ویک تانگ دشمن در جریان حمله بوسیله ماین نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

همچنان یک عسکر دیگر دشمن درحمله مسلحانه کشته شد.

ولله الحمد در این حمله به مجاهدین آسیبی نرسیده است.