قندز: یک تانگ در خان آباد نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک تانگ عساکر اجیر درمنطقه خواجه پیسته واقع شاهراه عمومی قندز ـ خان آباد درمربوطات ولسوالی خان آباد ولایت قندز شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، یک تانگ عساکر اجیر درمنطقه خواجه پیسته واقع شاهراه عمومی قندز ـ خان آباد درمربوطات ولسوالی خان آباد ولایت قندز شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.