قندز: یک بیس دشمن درخان اباد فتح وشمار عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر بیس محاصره دشمن درمنطقه نو اباد  ولسوالی خان آباد ولایت قندز حمله کردند که درنتیجه آن بیس کاملا فتح گردید وشمار زیاد عسکرمزدور دران کشته وزخمی شدند. همچنان در بیس مقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین آمده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر بیس محاصره دشمن درمنطقه نو اباد  ولسوالی خان آباد ولایت قندز حمله کردند که درنتیجه آن بیس کاملا فتح گردید وشمار زیاد عسکرمزدور دران کشته وزخمی شدند.

همچنان در بیس مقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین آمده است.