قندز: یک افسر اردوی مزدور در خان اباد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک عسکر پوسته نو اباد  بنام بریدمل خیر الله  در ولسوالی خان آباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. افسر متذکره بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وغرض نجات جان ودین اش به صفوف دشمن پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند ویک میل کلاشینکوف […]

بر اساس خبر، یک عسکر پوسته نو اباد  بنام بریدمل خیر الله  در ولسوالی خان آباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

افسر متذکره بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وغرض نجات جان ودین اش به صفوف دشمن پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند ویک میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین تسلیم نمود.

۲۰۲۰/۱۱/۳