قندز: منطقه وسیعی در امام صاحب تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  ۴ منطقه مهم واستراتیژیک  را  در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز تسخیر کردند. مناطق متذکره بنام های خانقاه، ناصر، تورانی وبوزبایان  عصر دیروز تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت. این پیشرفت درحالی صورت گرفت که یک کندک مهم دشمن در ان ولسوالی صبح امروز مورد حمله استشهادی قرارگرفت  ومتعاقبا مجاهدین حملات […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  ۴ منطقه مهم واستراتیژیک  را  در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز تسخیر کردند.

مناطق متذکره بنام های خانقاه، ناصر، تورانی وبوزبایان  عصر دیروز تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

این پیشرفت درحالی صورت گرفت که یک کندک مهم دشمن در ان ولسوالی صبح امروز مورد حمله استشهادی قرارگرفت  ومتعاقبا مجاهدین حملات زمینی را علیه بقایای دشمن انجام دادند که دراثران عساکردشمن از مناطق متذکره فرار کردند ومنطقه یادشده از لوث وجود دشمن تصفیه گردید.