قندز: منزل ولسوال دشت ارچی ومناطق زیادی فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای مراکز دشمن در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز به حملات آغاز نموده بودند، اکنون به سرعت ادامه دارد. حملات بامداد امروز اغاز گردید که تاکنون منزل ولسوال دشت ارچی (شیخ صدرالدین) وپوسته دشمن ومنطقه وسیع قرلقو کاملا فتح گردید واکنون نبرد به استقامت […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای مراکز دشمن در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز به حملات آغاز نموده بودند، اکنون به سرعت ادامه دارد.

حملات بامداد امروز اغاز گردید که تاکنون منزل ولسوال دشت ارچی (شیخ صدرالدین) وپوسته دشمن ومنطقه وسیع قرلقو کاملا فتح گردید واکنون نبرد به استقامت پل مومن جریان دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.