قندز: مناطق وسیعی در امام صاحب فتح و۲ تن اربکی کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر خلاف بقایای دشمن در مناطق سه کپرک, شورتنگ, پل قیوم خان, زردکمر, برزنگی وبر زنگی تپه ولسوالی امام صاحب ولایت قندز عملیات تصفوی انجام دادند. عملیات چاشت دیروز اغاز یافت که درنتیجه آن مناطق متذکره کاملا از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید و۲ تن اربکی کشته وبقیه پای […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر خلاف بقایای دشمن در مناطق سه کپرک, شورتنگ, پل قیوم خان, زردکمر, برزنگی وبر زنگی تپه ولسوالی امام صاحب ولایت قندز عملیات تصفوی انجام دادند.
عملیات چاشت دیروز اغاز یافت که درنتیجه آن مناطق متذکره کاملا از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید و۲ تن اربکی کشته وبقیه پای به فرار نهادند. ولله الحمد به مجاهدین اسیبی نرسیده است.