قندز: قومندان یک پوسته دشمن در مرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن در منطقه بندر امام صاحب مربوطات مرکزولایت قندز با سلاح درازنوف حمله کردند. که دراثران قومندان پوسته هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن در منطقه بندر امام صاحب مربوطات مرکزولایت قندز با سلاح درازنوف حمله کردند.

که دراثران قومندان پوسته هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.