قندز: قومندان یک پوسته در مرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درنزدیک میدان هوایی مربوطات مرکز ولایت قندز بالای قومندان یک پوسته حمله کردند که دراثران قومندان پوسته بنام جمیل جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درنزدیک میدان هوایی مربوطات مرکز ولایت قندز بالای قومندان یک پوسته حمله کردند که دراثران قومندان پوسته بنام جمیل جابجا کشته شد.