قندز: شمار زیاد پوسته های دشمن در خان اباد تسخیر گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن پوسته های دشمن در  ولسوالی خان اباد ولایت قندز حملات تعروضی انجام دادند که سبب اذیت وآزار مردم بودند ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن تاکنون بشمول پوسته های بندر شوراب وچهار اسیاب توسط دشمن تخلیه گردید وعساکردشمن فرار کردند ویک عسکرمزدور کشته شد وپیشروی […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن پوسته های دشمن در  ولسوالی خان اباد ولایت قندز حملات تعروضی انجام دادند که سبب اذیت وآزار مردم بودند ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن تاکنون بشمول پوسته های بندر شوراب وچهار اسیاب توسط دشمن تخلیه گردید وعساکردشمن فرار کردند ویک عسکرمزدور کشته شد وپیشروی مجاهدین ادامه دارد.