قندز: سالگرد پیمان پایان اشغال در چهاردره تجلیل گردید

بر اساس خبر, سالگر پیمان پایان اشغال بین امارت اسلامی وایالات متحده امریکا در چوک بیعت ولسوالی چهار دره ولایت قندز تجلیل گردید. این تجلیل طی یک گردهمایی باشکوهی دیروز صورت گرفت ودرآن علمای کرام, موی سفیدان,مجاهدین, شاگردان مدارس ومکاتب وبزرگان قومی اشتراک داشتند. خبرمیگوید که درجریان جلسه علمای کرام, نوسینده گان, شاعران در مورد […]

بر اساس خبر, سالگر پیمان پایان اشغال بین امارت اسلامی وایالات متحده امریکا در چوک بیعت ولسوالی چهار دره ولایت قندز تجلیل گردید.
این تجلیل طی یک گردهمایی باشکوهی دیروز صورت گرفت ودرآن علمای کرام, موی سفیدان,مجاهدین, شاگردان مدارس ومکاتب وبزرگان قومی اشتراک داشتند.
خبرمیگوید که درجریان جلسه علمای کرام, نوسینده گان, شاعران در مورد اهمیت این پیمان سخنرانی کردند وشعر سرودند که توسط حاضرین به استقبال گرم ونعره های تکبیر استقبال گردید.