قندز: دشمن وحشی یک مارکیت تجارتی را در دشت ارچی بمباران کردند

بر اساس خبر، طیارات دشمن  درکنار چوک نزدیک ساختمان ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز یک مارکیت تجارتی را بمباران کردند. این وحشت پری روز انجام یافت که دراثران شمار زیاد دوکان های مردم تخریب وحریق گردید.

بر اساس خبر، طیارات دشمن  درکنار چوک نزدیک ساختمان ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز یک مارکیت تجارتی را بمباران کردند.

این وحشت پری روز انجام یافت که دراثران شمار زیاد دوکان های مردم تخریب وحریق گردید.